Transportcentervej 5, HI-Park, 7400 Herning

Nyopført lagerhal i HI-Park udlejes

Nord for de eksisterende lagerhaller i HI-Park opføres der nu yderligere lagerfaciliteter til udlejning. Projektet giver mulighed for at opføre i alt 50.000 m² fordelt på 3 bygninger, hvor den største bliver på 30.000 m².

Hallerne er isolerede, men uopvarmede. Det er muligt at få etableret varmekilde mod en merleje, der modsvarer de ekstra byggeomkostninger.
Hallerne opføres som store søjlefrie haller med en frihøjde på ca. 6 meter under spær. Hallerne forsynes med porte.

Der vil endvidere være mulighed for at opføre et mindre administrationsafsnit i forbindelse med lagerfaciliteterne efter nærmere aftale.